Vammaisuuden representaatiot metallimusiikissa

Myönnetty rahoitus

Teppo Reinikainen
126 000 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Haku

Apurahahaku