Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Tutustutaan aluksi alumiiniin rakennemateriaalina, sillä hitsatuissa rakenteissa alumiinia kuitenkin käytetään selvästi vähemmän kuin terästä. Alumiinista saattaa ensimmäisenä tulla mieleen erila...

Luonnon monimuotoisuus tunnetaan huonosti ja valtaosa maailman eliölajeista on yhä löytymättä. Samanaikaisesti luontokato etenee kiihtyvällä nopeudella. Uusimpien arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on ...

Vastuullisuus, kestävä kehitys, yritysvastuu, ESG (environmental, social, governance) ja miten sitä ikinä kutsutaankin, on puhuttanut tähän mennessä lähinnä jättiyrityksiä. Aivan pian se hiipii t...
Interreg Europe-rahoitteisten hankkeiden tarkoituksena on siirtää hyviä käytänteitä ja malleja hankkeeseen osallistuvien partnerimaakuntien välillä jossain tietyssä teemassa. Hankekielellä puhutaan in...

Suomen Akatemia pyysi vuosien 2014─2019 huippuyksikköohjelmassa mukana olleilta yksiköiltä loppuraportoinnin yhteydessä itsearvioinnin yksikön vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusarvioiden välityksellä haluttiin ...

Itäsiperialaisesta Jedoma-ikiroudasta on löydetty voimakas, aiemmin tuntematon typpioksiduulin lähde. Havainnon tekivät Itä-Suomen yliopiston tutkijat ja kansainvälisen tutkimusryhmä. Tutkimus on juuri julkaistu Nat...

Naisten määrä johtoasemissa kasvaa yritysmaailmassa, mutta maailmanlaajuisesti osuus on yhä vajaat 30 prosenttia. Suomessa on ehkä itsestään selvää, että uralla eteneminen ei saa olla kiinni henkil...

Datan käytettävyys päätöksissä ja tekoälymalleissa

07.12.2021Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Nyt kasvussa olevaan, mutta jo pitkään esillä olleeseen tekoälytrendin äärelle on jälleen palattu. Viime kerran trendi nosti päätään vuosikymmen sitten. Tekoälykehittämisen rintamalla o...

Kuusamossa on kokeiltu maisema-arvokauppaa, jossa ylläpidetään ja hoidetaan metsämaisemia vapaaehtoisten …

Artikkeli

AMBioPharma tutkii 3D-tulostuksen hyödyntämismahdollisuuksia bio- ja lääketeollisuuden tarpeita ajatellen.

Yrityskaupan toteutustavat

07.12.2021Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Suomalaisessa säädösympäristössä on kaksi vaihtoehtoista tapaa toteuttaa yrityskauppa. Kaupan kohteena olevan liiketoiminnan omistus voidaan vaihtaa joko omistusosuus- eli osakekauppana tai liiketoimintakauppana. Toimini...
Uusilla hyvinvointialueilla korostetaan entistä enemmän monialaista yhteistyötä. Esimerkiksi uusissa sote-keskuksissa tulee olla monialainen monitoimijainen joukko, joka toimii yhdessä alueensa ihmisten hyvinvoinnin tukemisek...
Liikesivistysrahasto on syksyn apurahajaossa myöntänyt merkittävän määrän apurahoja Vaasan yliopiston tutkijoille ja työryhmille, yhteensä ainakin 664 000 euroa.
Ihmisiä, joilla on sekä mielenterveys- että päihdeongelma, kuvataan usein kaksoisdiagnoosipotilaiksi. Heillä psyykkistä oireilua pahentavat tai ylläpitävät usein päihteet ja mielenterveyden häiri...
Uuden kaavoitus- ja rakentamislakiehdotuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla materiaalitehokkaaksi ja el...

Yritysvastuu – tulikuuma trendi

03.12.2021Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Yritysvastuu on yksi tämän hetken kuumimmista trendeistä. Siihen liittyvään viestintään törmää jatkuvasti eri kanavien kautta. Milloin joku hehkuttaa myyvänsä vain vastuullisesti tuotettuja ...
Koronapandemia on koetellut hoitohenkilökunnan jaksamista ja voimavaroja pitkään. On tärkeää tuoda heidän arkeensa iloa ja toivoa sekä valoisamman työelämän näkymiä. Etelä-Pohjanma...
Professori Päivi Erikssonin johdolla toimitettu New Movements in Academic Entrepreneurship -kirja laajentaa näkemystä akateemisesta yrittäjyydestä.
Hyödyllisen tiedon saaminen verkkoyhteisöissä onnistuu, jos viesti on oikein muotoiltu ja kohtelias, ja kysyjä on valmis antamaan oman panoksensa yhteisölle, ilmenee Eveliina Salmelan uudesta väitöstutkimuksesta. Tu...
Turun AMK on mukana laajassa Itämeren suojeluhankkeessa, jossa kehitetään merellisten suojelualueiden verkostoa ja laaditaan kunnostussuunnitelma koko Suomen rannikolle.