Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Tiedelukutaitoa voi tästä päivästä lähtien opiskella verkkokurssilla, jonka sisältöjä ovat kirjoittaneet eri alojen asiantuntijat astrofyysikosta havaintopsykologiin.
Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeesta alkunsa saaneen Aeroff Oy:n missio on tuoda teollisiin ympäristöihin uusi määritelmä puhtaasta ilmasta. AerOff-ratkaisu on ehdolla valtakunnalliseksi Vuoden teollisuusteoksi. Business ...
Uusi kyselytutkimus käsittelee Helsingin viheralueiden hiilensidontaa ja monimuotoisuutta. Tutkimus selvittää, keiden tavat arvottaa kaupungin viheralueita ovat linjassa Helsingin kaupungin kestävyystavoitteiden ja luonnon monimuo...
Vain viidesosalla laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkailla on puhtaat hampaat, selvisi Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa. Huono suuhygienia on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun.
PERUS-SKENE-hankkeen toisessa työpajassa käsiteltiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan tarpeita ja todennäköisiä kehityskulkuja.

Suomen Akatemian hakuneuvonnan asiakastilaisuuksien sarja eli Ask & Apply -kiertue järjestettiin tänä vuonna viime vuoden tapaan jälleen virtuaalisesti.

Ask & Apply -kiertueita on järjestetty vuodesta 2012 a...

European Association of Developmental Psychology (EADP) myöntää joka toinen vuosi William Thierry Preyer Award for Excellence in Research on Human Development -palkinnon eurooppalaiselle psykologille, joka on kansainvälisesti t...

Terveydenhuollon työn luonne tekee alasta äärimmäisen herkän palveluiden häiriöille. Sairaalan tietojärjestelmiin tai tietoliikenneverkkoon kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi toimenpiteet voivat viivästyä tai pysähtyä vaikuttaen haitallisesti potilastur...
Riskinarvioinnin yksikön tutkijat kertovat yleistajuisin esimerkein elintarvikkeisiin, eläimiin ja kasveihin liittyvistä vaaroista. Miten niiden riskejä arvioidaan tutkitulla tiedolla? Millaista…
Suomalais-amerikkalainen ryhmä on selvittänyt, miten maallikkojen ja mielenterveysalan ammattilaisten käsitykset aivoista vinoutuvat. Tutkijoiden löytämä aivoja koskeva ajatusvinouma on yleinen ja voi vaikuttaa siihen, m...
Maailma muuttuu, tiede muuttuu. Miten tutkimustuloksista viestiminen on muuttunut? Haastattelussa politiikan tutkija ja Politiikasta-lehden päätoimittaja Mikko Poutanen.
Oulun yliopiston tutkijoiden johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa löydettiin viisi uutta atooppiselle ihottumalle altistavaa geenimuotoa.

Perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista valtaosa (yli 80 %) oli tyytyväinen elämäänsä keväällä 2021.

Kestävyysosaamisesta valtti Keski-Suomelle

16.09.2021Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutti on osana vahvistamassa Keski-Suomen edelläkävijyyttä kestävään yhteiskuntaan siirtymisessä. Uudessa koulutushankkeessa lisätään keskisuomalaisten yritysten ja toimijoiden kestävyysosaamista ja mahdo...
Kaikille avoimen kilpailun tavoitteena on suunnitella Suomen 3D-tulostuspalkinto -kilpailun kiertopalkinto.
Kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja pandemioiden torjunnassa tutkivalle konsortiolle on myönnetty merkittävä strategisen tutkimuksen neuvoston PAN...
Kliinisten lääketutkimusten avulla varmistetaan lääketieteellisten hoitojen kehittyminen ja uusien hoitojen varhainen käyttöönotto maassamme. Lääketutkimusten määrän lisääminen ja ...
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on jakanut kahdeksan tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.
Uudessa Euroopan komission rahoittamassa ennätyssuuressa LIFE Revives -hankkeessa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, tilaa ja elinympäristöjä Suomessa, Ruotsissa...

Korona on kohdellut meriklusterin yrityksiä eri tavoin. Se on näkynyt myynnin laskuna ja kasvun hidastumisena, mutta toisaalta myös myynnin kasvuna ja uudenlaisina avauksina. Osassa yrityksiä pandemialla ei ole ollut vaikutuksi...