Tiede- ja tutkimusuutiset

Uusimmat

Ruokajärjestelmä (engl. food system) on korvannut termin ruokaketju (engl. food chain) viime vuosina kansainvälisillä ruoka-alan foorumeilla. Mutta mitä ruokajärjestelmä itse asiassa tarkoittaa? Onko koko järje...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Luottaisitko robottituomarin antamaan tuomioon? Antaisitko robottilääkärin leikata polvesi? Entä saako robottipoliisia potkia? Tekeekö robottisotilas sodasta inhimillisempää? Tulisiko robotteja kohdella kuin persoon...
Helsingin yliopisto

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Uskonnollinen kääntyminen ei ole kertaluonteinen siirtyminen uuteen uskonnolliseen yhteisöön. Ihmiset liikkuvat erilaisten yhteisöjen rajapinnoilla, jolloin kääntyminen on jatkuva prosessi ja uskonnollisen identitee...
Helsingin yliopisto

Kun puhutaan 3D-tulostuksesta, ensimmäisenä tulee yleensä mieleen perinteiset pursottavat FDM-tulostimet tai jauhepetitulostimet – ja niihin onkin viime vuosina kohdistunut paljon huomiota, eikä pelkästään ko...
Savonia-ammattikorkeakoulu

SeAMK teki loka-marraskuussa 2021 eteläpohjalaisille pk-yrityksille kyselyn, jossa selvitettiin koronan vaikutuksia yrityksiin ja erityisesti kasvuun ja kehittämiseen. Lisäksi kyselyssä käytiin läpi vastuullisuuden toteu...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tuoreen tutkimuksen mukaan perusterveydenhuollossa toteutettu yksilöllinen liikuntaneuvonta tarjoaa merkittäviä hyötyjä tyypin 2 diabeteksen hoidossa.
Itä-Suomen yliopisto

Turun yliopisto on mukana Coimbran yliopiston koordinoimassa Horizon Europe -ohjelman hankkeessa, jossa tutkitaan eurooppalaisen maaseudun kulttuuri- ja luovia aloja. Heinäkuussa käynnistyneessä monitieteisessä hankkeessa tutki...

Turun yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurannan perusteella ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät eivät ole laskeneet toukokuun 2021 määrästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Digitalisaatio ja verkottuminen lisäävät tarvetta kyberturvallisuuden huomioimiseen liikkuvien työkoneiden, kuten kaivos-, satama- ja metsäkoneiden, suunnittelussa ja käytössä. VTT koordinoi kaksivuotista tutki...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Data connectivity has increased the demand for cybersecurity and safety of mobile work machines, which are used for example in mining, port logistics and forest environments. VTT Technical Research Centre of Finland is coordinating a two-year researc...
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Aalto-yliopiston koordinoima EMIL-projekti aloittaa syyskuussa 2022.
Aalto-yliopisto

Artikkeli voitti parhaan tutkimuspaperin palkinnon tilintarkastuksen alalla.
Aalto-yliopisto

Anuga FoodTec -messut ovat Saksan Kölnissä, kerran kolmessa vuodessa järjestettävä laaja-alainen, elintarviketeollisuuden toimijoita palveleva messutapahtuma. Tapahtumaan saapuu eri puolilta maailmaa laite -ja ingredienttival...
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tekemä tutkimus osoitti, että yleisessä käytössä oleva väittämä "arktinen alue lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muu maapallo&qu...
Itä-Suomen yliopisto

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos on mukana laajassa Reboot-hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt yli 3,8 miljoonan euron rahoituksen. Vuonna 2023 alkavaa kolmevuotista konsortiota johtaa Wienin yliopisto, ja Jyv...
Jyväskylän yliopisto

Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa kehitetty tekoälyalgoritmi pystyy tunnistamaan epileptisiä kohtauksia aiheuttavia, vähäisiäkin aivomuutoksia. Sen avulla voitaisiin tunnistaa epilepsiakirurgiasta hyötyv&...
Itä-Suomen yliopisto

Digimaatalous tuo kokemuksen tueksi mitattua digitaalista tietoa esimerkiksi pellon kosteudesta, maan lämpötilasta tai lehmän päivittäin tuottamasta maitomäärästä ja sen laadusta. Näin viljelijä ...
Savonia-ammattikorkeakoulu

Sinilevätilanne on huonontunut aiempiin viikkoihin verrattuna lämpimän sään seurauksena. Sisävesillä sinileväkukintoja on nyt havaittu keskimääräistä enemmän, vaikka järvien pintal...
Suomen ympäristökeskus

Tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että aiemmin havaittu yhteys matalan sosioekonomisen aseman ja koronasairastavuuden välillä rajoittui ainoastaan maahanmuuttajataustaiseen väestöön. Maahanmuuttajataustaiset...
Helsingin yliopisto