Stereotypiat ”idän” ja ”lännen” välillä myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle

Myönnetty rahoitus

Maria Jokela
124 000 €

Rahoittaja

Koneen Säätiö

Haku

Apurahahaku