Kestävyystoimijuus terveydenhuollossa

Kestävyystoimijuus terveydenhuollossa

Hankkeen kuvaus

Suomalainen terveydenhuoltsektori on ollut pitkään tietoinen sosiaalisen vastuun kysymyksistä, mutta nykyään huolta aiheuttaa entistä enemmän myös sektorin negatiiviset ympäristövaikutukset. Väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ympäristöllistä kestävyyttä edistetään suomalaisella terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti tutkimus tarkastelee kestävyystoimijuutta sektorilla sekä sitä, miten toimijuutta voidaan tukea sektorin ympäristövastuun parantamiseksi. The Finnish health care sector is aware of its social responsibility, but now the sector is facing its adverse impacts on our natural environment. This doctoral thesis aims to find out how environmental sustainability is advanced in the Finnish health care sector. The research pays special attention to sustainability agency in the sector, and how it can be supported to improve the sector's environmental sustainability.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2022

Päättymisvuosi

2024

Myönnetty rahoitus

Larissa Niemi
78 000 €

Rahoittaja

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Rahoitusmuoto

Väitöskirjatyö

Haku

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

E-Nessi_202100019

Tieteenalat

Ympäristötiede

Teema-alat

Luonnonvarojen käytön kestävyys